Relatievraag 6 – DE EEN WIL ALTIJD, DE ANDER NOOIT

Seksualiteit gaat over intimiteit. Seksualiteit zou iets heel moois moeten zijn in een relatie, maar wat als de één vaker zou willen en wat als de ander zich geremd voelt? In een relatie kunnen er veel spanningen zijn als het gaat om wederzijdse intimiteit. Dit betekent dat gezonde seksuele liefde niet vanzelfsprekend is. Hebben jullie samen gesprekken gehad over lichamelijke intimiteit en hebben jullie bepaalde afspraken gemaakt?

Er zijn veel liederen geschreven over seksualiteit en binnen bepaalde jongeren muziekgenres en clips lijkt het alsof seksualiteit het hoofdonderwerp van veel liedjes is. George Michael was duidelijk toen hij zong over: I want your sex (1987):

I've waited so long, baby, now that we're friends.
Every man's got his patience and here's where mine ends: I want your sex.

In dit lied gaat het duidelijk over een man die zijn geduld heeft verloren. Maar de vraag is natuurlijk wat iemand doet als hij/zij het geduld heeft verloren. Ga je dan forceren of manipuleren of geef je het op? 

Er zijn ook vrouwen die zingen over seksualiteit. Zo is er het lied van Sade: ‘The sweetest taboo’ uit 1985.

You've got the biggest heart, sometimes I think you're just too good for me.
Every day is Christmas, and every night is New Year’s Eve.
Will you keep on loving me, will you keep on, will you keep on bringing out the best in me.
You give me the sweetest taboo, that's why I'm in love with you.                                        

Het woord ‘taboo’ in relatie tot seksualiteit kan vertaald worden met iets dat ongepast is om te doen, maar dat toch ‘zoet’ is. Als je de tekst van het liedje leest hoeft het niet persé over seksualiteit te gaan, het kan over de liefde tussen twee mensen gaan. Sade zingt namelijk dat de ander een groot hart heeft en te goed voor haar is. Elke dag met de ander lijkt op een soort van feestdag. Hier komen oprechte liefde en seksualiteit bij elkaar.

Eros is het Griekse woord voor seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. In de Griekse mythologie was er zelfs een god van de seksualiteit: Eros, bij de Romeinen later bekend als Cupido (of Amor). Eros werd uitgebeeld als een soort engel met pijl en boog. Als je door de pijl werd geraakt werd je verliefd. In de film: Night at the museum 2 (2009) zie je een aantal grappige cupido’s rondvliegen.